Esther Mitjans

08/07/2011 - Esther Mitjans

El nou control de les dades personals

 

Vivim en un entorn de canvis constants. Les anomenades noves tecnologies (que ja no són noves) ens aboquen a situacions incontrolables en referència a la nostra privacitat.
En un parell de mesos, empreses amb recursos pràcticament il·limitats han vist vulnerades les seves mesures de seguretat d'una manera estrepitosa i s'han perdut milers, milions de dades personals: em refereixo, per exemple, a Sega, Sony, Mastercard, i fins i tot la mateixa CIA.

Davant d'aquests fets i sabent que les dades es mouen a una gran velocitat per la xarxa, mitjançant aplicacions, noves formes de negociar, etc., només ens resta una opció: els mateixos usuaris s'han de convertir en experts de seguretat. No vull dir amb això que tots, de cop, hàgim de ser informàtics, però hem de ser prou experts com per poder controlar les nostres dades a la xarxa o, com a mínim, als llocs que habitualment visitem. Només nosaltres mateixos podem ser els grans gestors de la nostra informació personal.

A més, evidentment, les autoritats de protecció de dades hem de treballar conjuntament per assolir valors compartits i una missió comuna: la creació d'uns estàndards internacionals, que han de permetre que el control de la informació personal no tingui límits geogràfics. L'objectiu és que les normes, els estàndards i les metodologies tinguin una cobertura similar a tot arreu del món. D'això tractarà la propera Conferència Internacional d'Autoritats de Protecció de Dades, que tindrà lloc a Mèxic a la tardor. S'han de construir les relacions i les eines necessàries per protegir les dades de les persones, independentment de la cultura, les fronteres nacionals o els reptes derivats dels usos innovadors de la informació. Però, malgrat tot això, s'ha de tenir clar que l'èxit en aquest nou control de les dades personals depèn, en gran mesura, del que pot fer el mateix usuari.