Esther Mitjans

28/02/2012 - Esther Mitjans

La nova proposta normativa i la infància

 

S'han generat nombrosos debats i reflexions entorn als beneficis o riscos que les xarxes socials comporten i sobre com intentar trobar eines que ajudin a minimitzar aquests riscos i augmentar-ne els beneficis.

En aquest context pren especial rellevància el dret a l'oblit, que ha recollit la proposta de Reglament europeu, que fa poques setmanes va sortir publicada i que remarca que aquest dret és especialment pertinent si els interessats havien donat el seu consentiment essent nens: durant la infantesa, no s'és plenament conscient dels riscos que implica el tractament de les dades personals.

Actualment, a Europa, la vigent directiva 95/46 CE no estableix una regulació específica. En canvi als Estats Units, menys sensibles a la privacitat, la COOPA (Children's Online Privacy Protection Act) fa temps que es va imposar a tots els operadors.

La proposta de Reglament incorpora de manera directa garanties per als menors, com per exemple:

  • Indica que els nens mereixen una protecció específica respecte de les seves dades personals, atès que poden ser menys conscients dels riscos i les conseqüències i desconeixen les garanties i els drets en relació amb el tractament de les dades personals.
  • A l'hora de valorar l'interès legítim del responsable com a base per a un tractament de dades, s'indica que cal tenir especial cura si l'interessat és un menor i torna a recordar que els infants mereixen una protecció específica.
  • És especialment important la referència a la necessitat que la informació que es faciliti al nens respecte del tractament de les seves dades sigui en un llenguatge clar i planer, que puguin entendre amb facilitat.
  • Regula noves condicions de licitud per al tractament de les dades de menors, en relació amb els serveis de la societat de la informació que se'ls ofereixin directament:
    • consentiment autoritzat per a menors de 13 anys,
    • criteris i condicions per verificar el consentiment, etc.
  • Es prohibeix l'elaboració de perfils per mitjà d'un tractament automatitzat, en el cas dels nens.

En definitiva, no podem oblidar que, quan parlem dels menors, evitar la vulneració del dret i prevenir-la no és una mera qüestió de present.

La dignitat, la llibertat i el lliure desenvolupament dels que ara són nens poden trontollar si, en un futur, el passat que creien oblidat i esborrat retorna a  les seves vides amb la força del present que poden portar les tecnologies.