Esther Mitjans

24/05/2011 - Esther Mitjans

Una bona transparència afavoreix la protecció de dades

Habitualment, quan es tracta el tema del dret a l'accés a la informació, a la transparència i del dret a la protecció de dades es fa per enfrontar-los o en el millor dels casos, per posar de manifest la necessitat de ponderar,  d'establir un equilibri que garanteixi l'eficàcia d'ambdós drets.

Les autoritats de protecció de dades sabem que la transparència està vinculada al dret a la protecció de dades personals. Tot i que de vegades se'ns acusa d'anar en contra de la transparència, la pràctica demostra que en nombroses ocasions, quan s'han plantejat supòsits de col·lisió entre dos drets, la resolució del cas ens ha portat a donar prioritat al dret d'accés a la informació, tot i establir certs matisos per garantir, també, l'essència del dret a la protecció de dades personals. Com ja va assenyalar la Cort Suprema del Canadà el 2002, es tracta de les dues cares de la mateixa moneda.

El que pretén la protecció de dades és garantir que les persones adequades tinguin la informació adequada per a les finalitats adequades. Es tracta doncs d'analitzar sota quines condicions es dóna informació i a qui, quin tipus d'informació es proporciona i amb quina finalitat.

La gestió de la informació es legitima promovent els fluxos informatius adequats i evitant els perjudicials: què és el que ha de ser promogut i què ha mantenir-se en la confidencialitat.
Cal recordar que, en una societat democràtica, els que han de ser transparents són els poders públics. La llibertat d'expressió i de premsa no són suficients per controlar les actuacions polítiques. Cal tenir la informació necessària per conèixer el fonament de les seves decisions i per debatre de forma intel·ligent sobre les seves polítiques. Retre comptes és que els ciutadans tinguin informació sobre el funcionament del govern. I en això consisteix la veritable redistribució de poder que tenim pendent.

Per tant, la transparència o accés a la informació pública no és tant un repte a la privacitat, com un element necessari en el procés d'equilibrar els interessos públics amb les necessitats de la persona, amb la finalitat de generar una definició útil i satisfactòria del dret a la protecció de dades personals.